شرایط و قوانین

شرایط و قوانین : 

مرسولاتی که به صورت سفارشی ثبت شده اند  ظرف مدت 5 تا 7  روز و 

مرسولاتی که به صورت پیشتاز ثبت شده اند ظرف مدت 3 الی 4 روز به دست مشتری خواهد رسید . 

در صورتی که گزینه پرداخت وجه در محل ثبت شده باشد . وجه مرسوله به مامور پست تحویل داده خواهد شد. 

در صورتی که گزینه واریز به حساب را ثبت کرده باشید، قبل از واریز وجه با شماره های 02144303750 و 09197123965  هماهنگی نموده و سپس وجه را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید . 

بانک ملی :

شماره کارت : 6037991483835447

به نام حمید رضا فعال

بانک تجارت :

شماره کارت : 6273531070033957

به نام حمید رضا فعال

بانک پارسیان :

شماره کارت : 6221061071388153

به نام حمید رضا فعال